1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Antysemityzm

Antysemityzm to ideologia oparta na dyskryminacji, uprzedzeniu, niechęci i wrogości w stosunku do Żydów i osób pochodzenia żydowskiego, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi.

Pomiń następną sekcję Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata

Pokaż więcej